Home / Organizace na jejichž podporu se hraje v aktuálním ročníku turnaje

Organizace na jejichž podporu se hraje v aktuálním ročníku turnaje

V tomto přehledu organizací se můžete dozvědět stručné informace o těch poskytovatelích sociálních služeb, na jejichž podporu se bude hrát aktuální ročník turnaje.

Organizace jsou seřazeny v pořadí v jakém se do turnaje zaregistrovaly a uvedené informace o sobě uvedli sami při registraci. V případě, že si organizaci již některý tým vybral, tak je pro ostatní obsazena.

Organizací je 29, ale do Antuka Help Cupu se může přihlásit pouze 16 týmů. Vybírejte proto pečlivě, kterou organizaci se rozhodnete reprezentovat.

(01) Česká unie neslyšících, z.ú. – ČUN

www.cun.cz
Dlouhá 37, Praha 1
Česká unie neslyšících, z.ú. – je organizace pomáhající osobám se sluchovým postižením především neslyšícím. Hlavní náplní je poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších.
„Jsme všichni tým a rádi se o Vás postaráme a občerstvíme :-).“

(02) Green Doors z.ú. – GREEN DOORS 

www.greendoors.cz
Křižíkova 76/61, Praha 8
Naše poslání je pomoci lidem s duševním onemocněním znovu najít sílu zapojit se do práce, podporovat jejich integraci do komunity a přispívat k destigmatizaci duševního onemocnění.
„Podpořte nás svým výkonem, není důležité zvítězit, ale zúčastnit se““

(03) Centrum Anabell, z. ú. – ANABELL

www.anabell.cz
Baranova 33, Praha 3
Anabell poskytuje služby lidem s poruchami příjmu potravy a jejich blízkým. Z velké části jsou naše služby poradenské a terapeutické, zbývající naše aktivity se soustředí na prevenci.
„Zdravé sportování se zdravým (tj. dostatečným) stravováním.“

(04) Domov pro seniory Chodov

www.seniordomov.cz
Donovalská 2222/31, Praha 11 – Chodov
Jsme domov pro seniory s 29letou tradicí. Naší unikátností je otevřenost veřejnosti a využití moderních prvků v péči o seniory. Žije u nás 260 seniorů starších 65 let.
„Jsme součástí Vaší historie. Staňte se teď Vy součástí té naší. Vyhrajte pro nás turnaj!“

(05) AKORD, Organizační jednotka – Denní stacionář

www.dsakord.cz
Záhřebská 36, Praha 2
Mladí lidé s mentálním postižením, autismem či vozíčkáři u nás tráví všední dny tím, že dělají, co je baví a zajímá. Pomáháme jim se vším, co potřebují a to vždy rádi a s úsměvem.
„Fandíme jak o život, naši fandové jsou nepřehlédnutelní. Loni jsme náš tým protlačili až k výtězství.“

(06) HEWER, z.s. – osobní asistence

www.hewer.cz
Černokostelecká 2020/20, Praha 10
HEWER poskytuje službu osobní asistence seniorům a lidem s různým postižením, kteří díky tomu mohou zůstávat žít doma. Pomoc zajišťuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu včetně víkendů a svátků.
„Díky vaší pomoci zůstane více lidí doma, tedy v prostředí, které je jim blízké a kde se cítí bezpečně!“

(07) Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa

www.dzrkrasnalipa.cz
Čelakovského 40/13, Krásná Lípa
Poskytujeme pobytovou sociální službu osobám s chronickým duševním onemocněním.
„Není nutné vyhrát, ale zúčastnit se.“

(08) Společnou cestou z. s.

www.spolcest.cz
Spytihněvova 162/4, Praha 2
Poskytujeme tři služby pro lidi v nepříznivé sociální situaci, převážně rodinám s dětmi – Občanskou poradnu, Azylové ubytování a Aktivizaci rodin.
Obsazeno týmem Společnou cestou.

(09) Modrý klíč o. p. s.

www.modry-klic.cz
Smolkova 567/2, Praha 4
Modrý klíč o. p. s. je nezisková nestátní organizace poskytující dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením sociální služby.
„Dejte smeč a hoďte míč, vyhrajte pro Modrý klíč!“

(10) Bílý kruh bezpečí, z.s.

www.bkb.cz
U Trojice 2, Praha 5
Poskytujeme pomoc obětem trestných činů, svědkům a pozůstalým.
„Hanko a Petře, letos to všem nandejte!“

(11) Neposeda z.s

www.neposeda.org
Praha 9
Provozujeme terénní program Křižovatka pro dospělé a 2 nízkoprahové a terénní kluby Autobus a HoPo.
Obsazeno týmem Angry birds.

(12) ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s.

www.poradnaprozeny.eu
Voršilská 139/5 Praha 1
Zařízení poskytuje pomoc a podporu ženám v obtížné životní situaci: jde např. o psychologickou a sociální pomoc nastávajícím matkám či podporu a poradenství sociálně znevýhodněným rodinám.
„Milí sportovci, jsme tu už dlouho, ale málo se o nás ví – to nám můžete pomoci změnit! A upečeme vám štrůdl.“

(13) Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.

www.modredvere.cz
ul.Tyrše a Fügnera 105/7, Říčany / K Horkám 23/16 102 00, Praha 10 Hostivař / Náměstí Smiřických 39 Kostelec nad Černými lesy
Terapeutické centrum MODRÉ DVEŘE se věnuje široké škále pomoci. Například pomáháme lidem zpět se začlenit do společnosti, dětem i dospělým v jejich krizové životní situací.
„Podáváme klientům ruku, přijímáme je takové, jací jsou, nahráváme jim možnosti a smečujeme za lepší život. Nenecháme klienty uvízn…“

(14) Společnost DUHA, z.ú. 

www.spolecnostduha.cz
Fügnerovo náměstí 1866/5, Praha 2
Společnost DUHA poskytuje sociální služby pro dospělé osoby s mentálním znevýhodněním. Jde o Chráněné bydlení, Centrum denních služeb a Podporu samostatného bydlení.
„Budeme s klienty fandit jako o život!“

(15) Fosa, o. p. s.

www.fosaops.org
Filipova 2013/3, Praha 4
Naším cílem je začlenění lidí se znevýhodněním do společnosti, dosažení jejich maximální možné míry soběstačnosti a kvality života odpovídající kvalitě života lidí bez tohoto znevýhodnění.
„Užijte si báječný den, se skvělým sportem, dobrým pocitem a fajn lidmi kolem sebe! Uděláme pro to maximum.“

(16) Sedmibarevno z.ú.

www.sedmibarevno.cz
Barrandovská 45, Praha 5
Bydlení pro osm žen s mentálním znevýhodněním v prostředí blízkému běžnému bydlení s asistencí.
„Těšíme se na hru! Je to pro nás fajnově strávený čas.“

(17) V jednom domě o.p.s. – Mezigenerační centrum Julie

www.vjednomdome.cz
Elišky Přemyslovny 445, Praha 5 Zbraslav
Snažíme se o přirozené propojení tří generací v rámci nejrůznějších nejen tvůrčích aktivit. Naši klienti jsou si tak navzájem oporou i motivací při zdolávání svých komunikačních bariér.
„Podpořte, prosím, klienty, kteří žijí na hranici životního minima a nemohou si dovolit veškeré naše služby.“

(18) YMCA Praha

www.praha.ymca.cz
Ortenovo náměstí 34, Praha 7, Konstantinova 1479/1 Praha, Husova 383, Votice
Pomáháme dětem a mladým lidem: zdravě a bezpečně trávit svůj volný čas; zvládat školu nebo zaměstnání. Být samostatní a schopni fungovat úspěšně ve společnosti.
„Milý Komi Teame, každý rok se těším, že se zase potkám s příjemnými lidmi jako jste Vy – pojďte do toho zas!“

(19) Ruka pro život o.p.s.

www.rukaprozivot.cz
Rajmonova 1199/4A, Praha 8 – Kobylisy
Poskytujeme sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením a to včetně osob s poruchami autistického spektra. V Praze tyto sociální služby poskytujeme formou denního stacionáře.
„Budeme fandit z plných plic!“

(20) Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z. s.

www.snncr.cz
Karlínské náměstí 59/12, Praha 8 – Karlín
SNN v ČR, z. s. podporuje naplňování práv osob se sluchovým postižením na území České republiky. Poskytujeme poradenské a preventivní služby.
„Chceme být slyšet, i neslyšící umí fandit.“

(21) ERGO Aktiv – centrum neurorehabilitace pro osoby se získaným poškozením mozku

www.ergoaktiv.cz
Olšanská 2666/7, Praha 3
ERGO Aktiv poskytuje komplexní rehabilitaci mladým osobám po mrtvici a úrazech hlavy. Formou cílené neurorehabilitace odstraňujeme jejich hendikepy a vracíme je do aktivního a pracovního života.
Obsazeno týmem  Kuráž.

(22) Farní charita Praha 1 – Nové Město

www.programmari.cz
Žitná 1383/35, Praha 1
Pomáháme ženám v tíživých životních situacích. Pracujeme s ženami bez přístřeší nebo ohroženými ztrátou bydlení. Působíme hlavně na Praze 1, ale navštěvujeme i jiné části hlavního města.
„Svojí podporou pomůžete lidem, o kterých se málo mluví, kteří ale pomoc nutně potřebují – ženám na ulici. Děkujeme!“

(23) Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8

www.sospraha8.cz
Bulovka 1462/10, Praha 8 – Libeň
Pomáháme seniorům a jejich rodinným příslušníkům zvládat nástrahy stáří.
„Společně pro dobrou věc.“

(24) Klubíčko Beroun, z.ú. – Penzion Klubíčko Vráž

www.klubickoberoun.cz
Květnová 109, Vráž
Pomáháme rodinám, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem. Poskytujeme komplex služeb dětem a dospělým se zdravotním postižením přizpůsobených potřebám klientů a jejich rodin.
„Díky vaší podpoře budou moci klienti vyrážet na různé výlety, volnočasové aktivity, kulturní, sportovní a společenské akce v okolí.“

(25) Sociální služby Praha 9, z.ú. – Pečovatelská služba

www.ssspraha9.cz
Hejnická 538, Praha 9
Jsme ti, kdo pečují o skoro 2000 seniorů v Domově seniorů, v Denním stacionáři Hejnická, v Domě s pečovatelskou službou, v aktivizačním centru a hlavně v terénu.
„Podporujeme ty, kdo nemohou, podpořte vy nás!“

(26) Ústav sociální služeb v Praze 4

www.uss4.cz
Podolská 208/31, Praha 4
Jsme příspěvková organizace zřizovaná MČ Praha 4. Jsme registrovaným poskytovatel sociálních služeb. Máme registrovánu pečovatelskou službu, pobytové odlehčovací služby a denní stacionář.
„Bude nám ctí, když si vyberete právě nás! Budeme fandit ještě lépe, než poskytujeme naše služby! Děkujeme, vyhrajeme!“

(27) Jahoda, z.ú.

www.jahoda.cz
Vybíralova 969/2, Praha 14 Černý Most
Provázíme děti a mladé lidi od malička až po dospělost. Nabízíme komunitní rodinná centra, jesličky, školky, nízkoprahové kluby, terénní program a komunitní centrum.
„Pojďme si společně udělat hezký den! :)“

(28) Maminky dětem, z.s. – Nízkoprahový D-klub Milovice

www.nzdmmilovice.cz
Lesní 620, Milovice
Nízkoprahový D-klub je určen dětem ve věku převážně od 6 do 12 let z Milovic a okolí, které tráví svůj volný čas neorganizovaně a tím přispět k jejich začlenění do společnosti.
„Jsme sociální združení, které se zaměřuje na dětí ze sociálně slabších rodin. Pomáháme dětem s naplní jejích volného času.“

(29) Hornomlýnská, o.p.s. – Centrum Filipovka 

www.hornomlynska.cz ; www.centrumfilipovka.cz
Filipova 2013/1, Chodov, 148 00 Praha 4
Poskytujeme terénní a ambulantní sociální služby dětem se zdravotním a kombinovaným postižením v rozsahu 18 000 hodin péče ročně.  Provozujeme komunitní, integrační a volnočasové centrum.
Obsazeno týmem Doutnající pařezy.
Top